Rekuperimi i të dhënave nga Tablet

ASI është e specializuar në rekuperimin e të dhënave të fshira nga:

  • Tablet Android (Samsung, LG, HTC, Acer etc. etc.).
  • Tablet Windoës 8 (ex. Microsoft Surface, HTC etc. etc.).
  • iPad dhe iPad Mini.

Jemi të aftë të rekuperojmë (sipas modelit dhe specifikave të telefonave):

SMS TË FSHIRA, RREGJISTRIN E TELEFONATAVE TË FSHIRA, EMAIL, FOTOGRAFI, VIDEO, AUDIO.

Falë laboratorit të pajisur dhe softëareve të shumta në dispozicionin tonë jemi të aftë të operojmë në shumicën e celularve (për shkak të pajisjeve dhe softëareve të shumtë suportojmë rekuperimin e të dhënave të cdo sistemi operativ në treg) për rekuperimin e cdo të dhene që ka qen prezent e më pas është fshirë nga celulari.