DETEKTORE PER MIKRO PËRGJUES

2100€

DetektorI RJ-SL8 është një detektor ultra-kompakt dore i bandave të mëdha nga (0 deri në 8 GHz). Majfton të ndizni pajisjen dhe të gjitha frekuencat e zbuluara do të shfaqen në ekranin e integruar OLED. AI është projektuar për të zbuluar dhe gjetur përgjuesit më të avancuar në treg.

Detektorët rusë profesional për lokalizimin e përgjuesve, të cilët i importojmë zyrtarisht në Shqipëri,  janë të aftë të zbulojnë gamën GSM, CDMA, UMTS, DECT, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee 3G/ 4G dhe transmetimet analoge / digjitale në frekuenca midis 0.1 dhe 12.000 Mhz.

900€

Ky detektor i veçantë, është produkti ideal për ata që dëshirojnë siguri maksimale dhe privatësi, në sajë të një produkti të vetëm.

800€

Detektor profesional për gjetjen e përgjuesve, modifikuar në laboratorët tanë dhe i  pajisur me nivele të ndryshme të ndjeshmërisë, me intensitet të ndryshueshëm. Ky detektor është projektuar posaçërisht për të zbuluar përgjuesit që operojnë në bandat e frekuencave italiane dhe europiane.

380€

Metër frekuencash RR22PLUS është një ndër pajisjet profesionale për identifikimin e saktw tw frekuencës së transmetimit të një përgjuesi me transmetim. Përmes tij mund të identifikoni lehtwsisht brezin e transmitimit të një përgjuesi, në mënyrë të thjeshtë dhe intuitive.

Detektori i Mikro-Përgjuesve RS-5000 është një pajisje shumë-funksionale zbulimi, e projektuar për të zbuluar pajisjet me kanale transmetimi STM dhe transmetimet e radios.

RS-5000 ËSHTË NË GJENDJE TË ZBULOJË:

2900€

RJ-701 është një detektor për gjetjen e përgjuesve (cimkave), që operon në brezin RF 0-10 Ghz me ndjeshmëri të pashoq, veçanërisht në frekuenca të larta.

900€

Ky detektor special për gjetjen e mikro-përgjuesve është produkti më ideal për këdo që dëshiron siguri maksimale në ambientet e tij private, falë një produkti të vetëm që është i aftë të gjejë çdo tip mikropërgjuesi me transmetues audio dhe çdo tip objektivi të mikrokamerave.

2600€

Detektor profesional për gjetjen e mikropërgjuesve dhe i aftë të sigurojë një analizë të detajuar të valëve transmetuese në ambient.

700€

RS-3 është detektor profesional xhepi që zbulon pajisjet përgjuese, kamera të fshehura pa tela, GPS, përgjues që përdorin frekeuncat GSM dhe UMTS dhe ato me radiofrekuencë.

Detektor i frekuencës selective RS3 është i përbërë nga një sintetizues frekuence

2200€

TREGUES MIKROPERGJUESISH DHE RADIOFREKUENCASH GRAPHIC DETECTOR .

Produkt profesional i përbërë nga:

3800€

SET PROFESSIONAL I KOMPLETUAR PËR BONIFIKIME SPY FULL KIT I PËRBËRË NGA:

4400€

Produkt profesional që garanton mbrojtjen e ambienteve ku zhvillohen mbledhjet, nga çdo lloj pajisje si, cimkat apo mikropërgjuesit, përfshirë ato të personave të tretë prezentë në mbledhje.

260€

DETEKTORË PËR MIKROPËRGJUES PROFESIONAL ME VIBRIM ME VALË NGA 50 MHz - 6,0 Ghz.

480€

Detektori professional RR19MKII për gjetjen e mikropërgjuesështë një mjet mjaft i përdorshëm për lokalizim, në ambiente ose makinë, të transmetuesve audio-video të fshehur, apo mikropërgjuesve.