Karriera si Detektiv Privat

 

Të punosh si Detektiv Privat është sa interesante, aq edhe tërheqëse në të njëjtë kohë. Është një ndër karrierat më të dëshiruara sot për sot nga  meshkujt dhe femrat. Pavarësisht krizës me të cilën përballet ekonomia botërore, karriera e detektivëve privatë nuk njeh rënie. Përshkallëzimi i nivelit të krimeve, mashtrimeve dhe vjedhjeve, përkthehet në kërkesë më të lartë në tregun e punës për detektivëve profesionistë. Sipas aspiratave dhe ambicieve të gjithësecilit, mund të shtrini karrierën tuaj në fusha të tilla si, mbrojtje penale; investigim i mashtrimeve me sigurimet; investigim i aksidenteve rrugore; investigim i çështjeve martesore; mbledhje  informacioni; spiunazh industrial dhe kundërmasat; krim kibernetik etj. Zgjedhja është në dorën tuaj.

Jepini “jetë” pasionit tuaj.

Ndjekia e studimeve pranë Institutit Shqiptar të Detektivit Privat i’u pajis me të gjitha aftësitë e nevojshme për të qënë një detektiv i kualifikuar privat. Brenda një periudhë 1- vjeçare, do ta ktheheni pasionin tuaj në një karrierë të re emocionuese, ku do të stratoni menjëherë  me investigimin e çështjeve të ndryshme. Shumë pak karriera profesionale kanë programe efektive trajnimi dhe ofrojnë punësim menjëherë pas diplomimit. Sot, karrierat profesionale kërkojnë vite të tëra arsimimi dhe trajnimi, ndërsa mundësitë për të hyrë në tregun e punës pas diplomimit janë tepër të kufizuara. Instituti Shqiptar i Detektivit Privat i’u oforn mundësi për praktikimin e aftësive të reja profesionale menjëherë pas diplomimit dhe të bërit karrierë.

Përse Instituti Shqiptar i Detektivit Privat është zgjedhja e profesionistëve!

Instituti Shqiptar i Detektivit Privat është një ndër emrat më të besuar në trajnimin e detektivëve profesionistë. Në menaxhimin e tij janë qëndrojnë individë më përvojë të gjatë në trajnimin e vajzave dhe djemve. Me ndjekien e studimeve pranë këtij Instituti do të mësoni sesi të kryeni hetime të shpejta, efikase, të trajtoni çështje të ndryshme me konfidencialitet të plotë, të përballoni sfidat ligjore në gjykatë dhe të ndërtoni reputacionin tuaj si detektiv profesionist.

Praktika mësimore në terren. 

Nëpërmjet udhëzimeve të kujdesshme dhe shupervizimit të detektivëve profesioniste çdo student do të angazhohet në proçeset e mbikqyrjes në këmbë dhe automjet, kontrolle reale në terren, trajtimin e historive penale, gjetjen e adresave, individë që rezultojnë të humbur etj.

Diplomimi pranë I.SH.D.P.-së

Në qoftë se kjo është karriera juaj e parë, apojeni një Investigator Privat me përvojë dhe kërkoni të rinovoni aftësitë tuaja, Instituti Shqiptar i Detektivit Privat i’u jep avantazh për të konkuruar me sukses në tregun e sotëm të punës dhe mundësi të reja karriere.