SMARTPHONË TË DEDIKUAR

Telefon special i aftë të kryejë regjjistrime telefonike në mënyrë automatike me kohëzgjatje pa limit, pa bërë asnjë zhurmë nga ana e telefonit!!!

Telefon special i aftë të kryejë rregjjistrime telefonike në mënyrë automatike me kohëzgjatje pa limit, pa bërë asnjë zhurmë shqetësimi nga ana e telefonit!!!

Mikroregjistrues profesional për regjistrimin e telefonatave në seritë e smart phone-ve të Iphone dhe Samsung.

Telefon special i aftë të kryejë regjjistrime telefonike në mënyrë automatike me kohëzgjatje pa limit, pa zhurma shqetësuese. Në çdo moment ky telefon regjistron çdo lloj bisede pa limit kohor.