Gjetja e individëve debitorëve - Shërbime Ndërmjetësimi

Gjurmimi i debitorëve kryhet nga një ekip i specializuar detektivësh pranë agjensisë tonë, të cilët proçedojnë në bazë të udhëzimeve ditore. Ky lloj shërbimi nuk konkretizohet vetëm në gjetjen e subjekteve dhe individëve debitorë, por gjithashtu në ndërmjetësimin e palëve dhe nxitjen e dialogut konstruktiv midis subjektit dhe klientit debitor.

Proçesi i gjurmimit dhe gjetjes së debitorëve përfshin:

  • Gjurmimi dhe lokaclizimi i debitorit për borxhin e pashlyer.
  • Gjurmimi i debitorit dhe lokalizimi i tij me qëllim konfiskimin e pronës, aseteve, mallrave etj.
  • Gjurmimi, lokalizimi dhe konfiskimi i mjeteve motorike për llogari të kredidhënësit.
  • Ndërmjetësim midis palëve për ristrukturimin e debive dhe borxheve të pashlyera.
  • Konfisikimi i aseteve dhe mallrave të individëve dhe kompanive debitore për llogari të kredidhënësit.