Ekspertize Shkendore Kompjuterike

Kthimi i të dhënave kompjuterike komplekse, në të dhëna të thjeshta dhe bindëse

 • Hetimi Dixhital
 • Analizë Shkencore
 • Akt – Ekspertimi
 • Raportimi

Analizë Shkencore Kompjuterike

Ne jemi të specializuar në shërbimet e mëposhtme të Analizës Shkencore Kompjuterike:

 • Rikuperimi i të Dhënave të Fshira
 • Ekzaminimi i Forenzikës Kompjuterike
 • Analizimi i të Dhënave të Rikuperuara
 • Dokumentimi i Raporteve
 • Konsultimi i Ekspertëve
 • Dëshmia e Ekspertit

Ekspertët tanë të analizës shkencore kompjuterike i përgjigjen pyetjeve tuaja:

 • A është ndryshuar një dokument elektronik?
 • A  ka dërguar një punonjës i pakënaqur  i kompanisë suaj sekretet tregtare tek një konkurent i juaji nëpërmjet e-mailit?
 • A pretendon një punonjës se është i sëmurë, ndërkohë që shijon pushimet në bregdet?
 • A është fëmija juaj target - ngacmimi në internet?
 • A janë të “kyçura” fotot apo dokumentet me vlerë, në celularin e një të afërmi tuaj, i cili ndërruar jetë?
 • A mund gjenden të dhëna për sjelljen sekrete të një të dashuri në tekste ose e-mail?
 • A është fshirë “padashje” një informacion i rëndësishëm?
 • A ka pushuar së funksionuari hard- disku, që përmban të gjitha fotot e familjes suaj?

 

Ne jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë:

Të gjeni Evidenca/Prova Digjitale

RIKUPERIMI I TË DHËNAVE: Ekspertët tanë të forenzikës rikuperojnë të dhëna, edhe nëse janë të fshira ose të fshehura.

GJENI GJURMËT E GISHTËRINJVE DIXHITALË: Ekspertët tanë të forenzikës kompjuterike përcaktojnë se ku ndohet një i dyshuar dhe me kë ka kontaktuar.

MERRNI PËRGJIGJE: Të dhëna të nxjerra nga celularë dhe pajisje të tjera, do t'ju ndihmojnë të zgjidhni një mister.

TREGONI PROVAT: Përdorni ligjerisht në gjykatë raportin e prezantuar nga ne.

Forenzika kompjuterike mbështet një larmi të gjerë të çështjeve penale dhe civile

Shërbimi i Ekspertizës Kriminalistike Digjitale është një mjet i fuqishëm që zgjidh një gamë të gjerë të çështjeve që nuk kanë marrë përgjgigje konkrete, gjatë hetimeve penale dhe civile. Ekspertët tanë përdorin teknologjinë dhe mjete të avancuara për nxjerrjen dhe analizimin e të dhënave nga celularët, kompjuterat, rrjetet sociale, llogaritë i-cloud etj, të cilat më pas dokumentohen për t'u përdorur si provë në gjykatë.

 • Çështjet penale
 • Tradhtia, divorci
 • Kujdestaria
 • Mosmarrëveshjet civile
 • Spiunazh – Biznesi
 • Marrja & Analizimi i të Dhënave
 • Zjarrvënie e Qëllimshme
 • Rindërtimi i Ngjarjes së Aksidentit
 • Kërkimi i Aseteve
 • Konfiskimi
 • Krimi në Internet
 • Krimi Financiar
 • Mashtrimi
 • Persona të zhdukur
 • Vdekja e gabuar

 

Çfarë na Veçon

Instituti i Detektivit Privat ka trajtuar me sukses një numër të konsiderueshëm çështjesh për kompanitë e biznesit dhe individë.

Ekspertët Kryesorë

Ekipi ynë përbëhet nga hetues kriminalistikë, ish zyrtarë të zbatimit të ligjit, ekspertë të çertifikuar mjeko-ligjorë, analistë të të dhënave dhe ekspertë të fushës.

Të Çertifikuar dhe të Besuar

  Ekzaminues i OSForensikës

  Cellebrite

  EnCase

  Kontrollues të Çertifikuar të Mjekësisë Ligjore

  Përpunimi i Imazhit