Ekzaminimi Shkencor I Telefonave Celularë & Gps

“Gjithmonë, provat e gjendura në një telefon celular mbartin në vetvete një histori”

 • SMS dhe MMS
 • Video dhe Fotografi
 • Skedarë audio; Posta zanore
 • Historiku i Thirrjeve
 • Historiku i Shfletimit
 • Të dhënat GPS
 • E-mail

RIKUPERIMI I TË DHËNAVE

Të dhënat e rikuperuara nga telefonat celularë, na japin shumë më tepër informacion, sesa thjesht numrat e telefonit apo kohët e thirrjes.

Ne jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë

 

Mbështetuni në ekspertizën tonë

Inxhinierët e çertifikuar rikuperojnë të dhënat dhe analizojnë provat

 • Imazhe
 • Rikuperimi i të Dhënave
 • Analiza e të Dhënave
 • Analiza Kriminalistike
 • Zbulimi Elektronik

Çfarë na Veçon

Instituti i Detektivit Privat ka trajtuar me sukses një numër të konsiderueshëm incidentesh të humbjes së të dhënave, për kompanitë e biznesit dhe individë.

Ekspertët Kryesorë

Ekipi ynë përbëhet nga ekspertë kriminalistë, ish zyrtarë të zbatimit të ligjit, ekspertë të çertifikuar mjeko-ligjorë, ekspertë të ri-kuperimit të të dhënave nga telefonat celularë.

 

Të Çertifikuar dhe të Besuar

 Ekzaminues i OSForensikës

  Cellebrite

  EnCase

  Kontrollues të Çertifikuar të Mjekësisë Ligjore

  Përpunimi i Imazhit