Shërbimi i dokumuenteve gjyqësorë

Në qoftë se po kërkoni të shërbeni/dorëzoni dokomenta ligjorë ose gjyqësore, Instituti i Detektivit Privat i’u vjen në ndihmë. Shërbimi ynë i shpërndarjes mbulon tërë Shqipërinë. Për afro një periudhë 10 vjecare ne kemi ndihmuar zyrat juridike dhe avokatë. Ne gjithmonë veprojmë me diskrecion të plotë për t'i shërbyer dokumenteve në përputhje me udhëzimet tuaja. Ne njohim mjaft mirë ligjet dhe kërkesat e të gjitha gjykatave në lidhje me shërbimin e dokumenteve në Shqipëri, si dhe sigurohemi që shërbimi të kryhet në mënyrë profesionale dhe në kohë.

  • Ne marrin dokumentat nga zyrat tuaja nëse kërkohet
  • Në i shërbejmë ato brenda 24 orëve
  • Cmime konkuruese
  • Zhvillojmë vizita të shumëfishta për një tarifë fikse gjithëpërfshirëse, e cila është në përputhje me kohën sipas udhëzimeve tuaja
  • Nuk tarifohet asnjë kosto shtesë, pa aprovimin tuaj paraprak
  • Përgatitja e fletëmarrjes – Certifikatat e Përfshira
  • Ne nuk punojmë vetëm 9: 00-17: 00.  Orët e pa-arsyeshme janë biznesi ynë
  • Anëtarë të Shoqatës Botërore të Investigatorëve Profesionistë

Na telefononi tani në 067 211 5555 për të diskutuar kërkesat tuaja dhe për të parë se si mund t'ju ndihmojmë më së miri.

 

Procesi i Shërbimit të Dokumentave Ligjorë & Gjyqësore

Në të kundërtën e besimit të zakonshëm, Proçesi i Shërbimit të Dokumentave Ligjorë & Gjyësore kërkon një nivel të lartë të njohurive ligjore për të siguruar që puna të përfundojë në mënyrë korrekte. Është më shumë sesa thjesht dorëzimi i një sërë dokumentesh një personi tjetër; për të siguruar që proçesi të shërbehet në mënyrë korrekte në çdo rast.

Të gjithë agjentët tanë trajnohen rregullisht me ndryshimet që ndikojnë drejtpërsëdrejti në mënyrën në të cilën ata kryejnë punën e tyre në përputhje me legjislacionin e ri.  Nëse dokumentet duhet të dërgohen jashtë shtetit, ne jemi plotësisht të pajisur për të kryer punën e kërkuar.

Çdo vend që është anëtar i Konventës së Hagës do të ketë marrëveshje reciproke në vend për të lejuar dorëzimin e dokumenteve. Ne jemi të vetëdijshëm dhe gjithmonë punojmë brenda këtyre rregullave dhe kërkesave.

Nëse kërkohet, agjentët tanë do të përdorin të gjitha metodat e drejtpërdrejta të lejueshme brenda ligjit, për të siguruar që dokumentet janë dërguar në udhëzimin tuaj të saktë. Klientët tanë na kanë punësuar për më shumë se 10 vjet dhe kanë qenë gjithmonë të kënaqur me rezultatet dhe metodat e punës sonë.

Hapi fillestar është të na telefononi në +355 (0) 67 211 5555 dhe do t’ju ndihmojmë të gjeni mënyrën më të mirë për t'i shërbyer në mënyrë efektive dokumentet tuaja.

Procesi i Shërbimit

Shërbimi ynë është i angazhuar për dorëzimin e një sërë dokumentesh, nga Fletëthirrjet Gjyqësore, deri tek Shpalljet  e Falimentimit, Dokumentet e Divorcimit etj.