MIKROFONA SPECIALE PROFESIONALË

229€

PERSHKRIMI

Dylbi Detare 10X50 – Pajisur me Busull per Gjetjen e Lokacionit - I Papërshkueshem nga uji - Dylbi për Lundrim -  Navigim - Gjueti

Rreth këtij Produkti:

150€

Microfon me drejtim, me parabolë, dylbi, dhe regjistrues dixhital