Shërbim Profesional - Normat e Çmimeve

Instituti i Detektivit Privat përcakton çmimet në varësi të cështjes hetimore ose shërbimit që kërkon klienit. Mjafton një takim i shkurtër për të diskutuar çështjen tuaj në kofidencë, duke na dhënë mundësinë të përcaktojmë një çmim për çdo rast  investigimi.

Hetuesit profesionistë i bazojnë çmimet tyre sipas kërkesave së klientit, në përmbushje të një hetimi ose shërbimi, si dhe qasjen specifike që kërkon një situate e veçantë, veçanërisht kur një çështje duhet të dokumentohet në Gjykatë.

Kemi gjithmonë kënaqësinë t’ju japim çmime të qarta, bazuar në kërkesa specifike të çështjeve. Ne nuk aplikojmë një qasje ‘një madhësi i përshtatet të gjithave’; duke preferuar të ofrojë një shërbim plotësisht të drejtuar, por me kosto efektive dhe të përshtatshëm për klientë që kërkojnë një shërbim të cilësor dhe profesional.

Ne rekomandojmë që klientët e mundshëm të gjejnë kohë për të folur me ne, pasi një konsultë e shkurtër, pa kosto, na lejon të vlerësojmë më mirë situatën, si dhe të japim informacion të detajuar  të shpenzimeve dhe të bien dakord për një buxhet, që i përshtatet klientit.

Stafi i Institutit të Detektivit Privat është gjithmonë i ndjeshëm ndaj rrethanave të klientit dhe ofrojnë shërbime që me të vërtetë besojmë se mund të ndihmojnë në zgjidhjen e situatës së paraqitur.

NATYRA DELIKATE E INVESTIGIMIT

Meqenëse çdo hetim është në thelb unik dhe për shkak të natyrës delikate të gjithçkaje që bëjmë, para fillimit të çdo detyre ju sugjerojmë të telefononi dhe të flisni me ne.  Gjatë bisedës, ne do të ndërtojmë një skicë të rrethanave tuaja aktuale në besim të plotë dhe duke bërë vetëm disa pyetje jo-ndërhyrëse. Në të këtë mënyrë do të kuptojmë plotësisht kërkesat tuaja. Kjo gjithashtu do t’ju mundësojë të mësoni sesi punojmë ne, me një plan të qartë veprimi dhe kosto.

Pagesa: Pagesa është e mundur në të gjitha llojet e formave, crdit/debit card, transfertë bankare, paypal, check, kesh etj.

Të gjitha tarifat dhe kostoja e cituar janë ekskluzive të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (+ TVSH), përveç nëse klientët banojnë në Komunitetit Ekonomik Evropian (KEE).

Shtetet aktuale anëtare të KEEE-së: Austri, Belgjikë, Bullgari, Qipro, Republika Ceke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Hollanda, Polonia, Portugalia, Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedi, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlanda Veriore.