Anti-përgjim

Kush vëzhgon kë?

Në mjedisin e sotëm teknologjik, Instituti i Detektivit Privat zotëron ekspertizë  profesionale mbi pajisjet e sofistikuara që mund të shfrytëzohen për të "marrë" informacionin privat dhe konfidencial brenda ambienti biznesi ose privat.

Në qoftë se keni dyshime se ambientet e zyrave, lokaleve apo shtëpitë tuaja janë nën mbikëqyrje nga pajisje spiunimi, ne marrim përsipër spastrimin e tyre, me anë të përdorimitn të pajisjeve më të sofistikuara dhe asistencës së stafit teknik të specializuar në Itali.

Teknikët tanë do të vijnë në pronën tuaj dhe do të kryejnë ekzaminime të plota, për të përcaktuar nëse ambienti juaj po përgjohet. Na kontaktoni direkt në numrin +355 (0) 67 211 5555 dhe paraqisni dyshiemt tuaja.  Teknikët me përvojë do t'ju këshillojë në mënyrën e duhur.  Pajisjet Anti - Përgjim janë zgjidhja më e mirë në parandalimin e ndarjes së informacionit tuaj të ndjeshëm.