Përse të na besoni?

Pas shqyrtimit, keni vendosur të kërkoni këshillën e një Agjencie të Investigimeve Private, pasi problem juaj kërkon zgjidhje profesionale dhe të jeni të informuar për të marrë vendimin e duhur. Zgjedhja e Detektivit Privat duhet të bëhet, si me çdo profesionist tjetër, me kujdes.

Nëse keni arritur në faqen tonë të internetit nëpërmjet kërkimit në internet, Instituti i Detektivit Privat nuk do të jetë e vetmja kompani private e hetimit e cila do t’ju shfaqet. Ne nuk jemi të gjithë të njëjtë, në aspektin e çmimit, cilësisë, këmbënguljes dhe profesionalizmit të shërbimeve.

Jo vetëm që duhet të zgjedhësh me kujdes detektivin tënd, por duhet të sigurohesh që këshillat e dhëna, janë brenda parametrave të ligjit në Republikën e Shqipërisë.

 

KUJDES!

Industria e Investigimit Privat në Republikën e Shqipërisë është ende në fillimet e saj.

Shumë persona do të shfaqen si Detektivë Private, PA licencë, PA kualifikim dhe PA Përvojë ligjore......
_________

ÇFARË DUHET TË KËRKONI!

Një adresë fizike ku mund të kontaktohet Agjencia

Anëtarësia në Shoqatën e Detektivëve Privatë

www.shdp.al

Numri i telefonisë fikse

Regjistrimi i Kompanisë në QKB

Ata ofrojnë një sërë metodash mbi pagesën - Jini të kujdesshëm kur takoni  një të huaj në Park dhe i dorëzoni atij paratë.

Disa agjenci do të kenë 2 ose 3 faqe internetit me emra të ndryshëm

 

Çfarë e bën Instituti Privat Detektiv ndryshe nga pjesa tjetër dhe përse duhet të na besoni me hetimin tuaj?

Përse jemi ndryshe?

  • Ne jemi një agjensi e themeluar e detektivë privatë, me mbi 5 vjet përvojë tregtare në fushën e hetimeve private dhe komerciale. Disa nga klientët tanë komercialë kanë qenë me ne për shumë vite. Stafi i Institutit Detektiv Privat është i trajnuar në të dyja fushat, në hetimin privat dhe në aftësitë mbështetëse.
  • Ne nuk jemi thjesht një agjenci me bazë në internet; ne kemi zyra reale që mund t’i vizitoni dhe kemi baza operacionale në të gjithë territorin e Shqipërisë. Kërkimet tona jashtë vendit trajtohen nga anëtarët më të lartë të ekipit tonë të hetimeve.
  • Ne nuk jemi "kalorës kompjuterash", ne jemi detektivë privatë aktivë dhe me eksperiencë disavjeçare, të trajnuar për të shfrytëzuar teknologjinë në avantazhin më të mirë brenda ngarkesës së përditshme të punës.
  • Stafi Drejtues i Institutit të Privat Detektiv kanë mbi 10 vjet përvojë të kombinuar me kohë të plotë në fushën e Hetimeve Private. Me ndihmën e teknologjisë moderne dhe aftësive detektive të "modës së vjetër", ne gjejmë zgjidhje për problemet tuaja çdo ditë.
  • Instituti i Detektivit Privat është Anëtar i Shoqatës Botërore të Hetuesve Profesionistë – WAPI Londër, Rrjetit të Invetigatorëve Profesionistë - Londër, si dhe Shoqatës së Detektivëve Privatë në Republikën e Shqipërisë, që vepron në përputhje me një kod të rreptë etike.
  • Ne jemi anëtarë të Shoqatës së Detektivëve Privatë
  • Ne jemi të regjistruar për Mbrojtjen e të Dhënave
  • Ne kemi një politikë të mundësisë së barabartë në vend,
  • Instituti i Detektivit Privat do të vazhdojë të  bëjë përpjekjet e tij më të mira për të promovuar profilin e avancimit të industrisë së hetimit në Shqipëri.

Ligji

Instituti i Detektivit Privat njeh të gjitha aspektet e Ligjit, për sa kohë që ne zhvillojmë hetimet me kerkesë tuajën. Ne do t'ju këshillojmë për çështje të tilla juridike, si dhe kur ato zbatohen. Mund të ketë disa gjëra që ju doni ti zbatoni, të cilat janë në kundërshtim me ligjin, për të cilat ne do të diskutojmë me ju dhe do te gjejmë zgjidhjen ligjore për dilemat tuaja.

Konsultimet tona telefonike janë pa pagesë dhe çdo gjë që diskutoni me ne mbetet konfidenciale, kështu që ju nuk keni asgjë për të humbur nëse kontaktoni Institutin e Detektivit Privat.

"Zgjedhja juaj e Detektivit Privat duhet të konsiderohet dhe, si me çdo profesionist tjetër, me kujdes" Na telefononi tani për një shërbim të matur dhe efikas.