E-Zbulimi

Ju mund të mbështeteni tek ne

Ne, i renditim sasitë masive të të dhënave në prova të qarta dhe preçize.

Informacion autentik, i marrë në mënyrë të besueshme dhe i pranueshëm.

Gjetja, nxjerrja, analizimi dhe dokumentimi i Informacionit të Ruajtur Elektronik (ESI) për përdorim në çështje gjyqësore, hetime penale dhe civile dhe për pajtueshmëri rregullatore.

 • Mbledhja e të dhënave dhe Forenzika
 • Përpunimi i të Dhënave & Analiza
 • Menaxhimi i të Dhënave
 • Zbulimi i të Dhënave të Kompjuterëve
 • Zbulimi i celularëve
 • Zbulimi i të dhënave në icloud.

E- Zbulimi është thelbësor për çështjet gjyqësore

E- Zbulimi (zbulimi elektronik) është një nga pjesët më të rëndësishme të proçesit gjyqësor, për shkak të sasisë së Informacionit të Ruajtur Elektronikisht (ESI) të përfshirë në shumicën e rasteve. Ekzaminuesit tanë të çertifikuar përdorin mjetet më të fundit të forenzikës kompjuterike për të trajtuar sfidat teknike dhe strategjike të paraqitura nga nevojat e zbulimit elektronik. Mos lejoni që provat thelbësore t’ju rrëshkasin nga duart; konsultohuni për të zbuluar çdo vend ku mund të ruhen provat e mundshme.

Ne ofrojmë:

 • Konsultimi i ekspertëve për praktikat më të mira.
 • Trajtimi me kosto efikase i provave digjitale.
 • Përvetësimi cilësor i të dhënave dhe përpunimi.
 • Koha e shpejtë e përgjigjeve.
 • Raportet e hollësishme, mjeko-ligjore të pranueshme në gjykatë.

Punoni me ekipin tonë me përvojë për të fituar çështjen tuaj

KONSULTIMI ME EKSPERT

Përcaktoni se ku mund të jenë provat përkatëse dixhitale.

VLERËSONI TË DHËNAT

Ekzaminojmë të gjitha provat e mundshme për të përcaktuar se cilat pjesë kanë vërtet rëndësi.

MERRNI PËRGJIGJE

Të dhëna të nxjerra nga celularët dhe pajisjet mund të ndihmojnë në krijimin e një rasti të fuqishëm.

DEKLARONI PROVAT

Përdorni raportin tonë të hollësishëm, të pranueshëm ligjërisht në gjykatë.

Çfarë na Veçon

Instituti i Detektivit Privat ka pasur sukses dhe ka trajtuar një numër të konsiderueshëm incidentesh të humbjes së të dhënave, për kompanitë e biznesit dhe individë.

Ekspertët Kryesorë

Ekipi ynë përbëhet nga hetues kriminalistikë, ish zyrtarë të zbatimit të ligjit, ekspertë të çertifikuar mjeko-ligjorë, analistë të të dhënave dhe ekspertë të fushës dhe sistemit.

Të Çertifikuar dhe të Besuar

  Ekzaminues i OSForensikës

  Cellebrite

  EnCase

  Kontrollues të Çertifikuar të Mjekësisë Ligjore

  Përpunimi i Imazhit