Investigimi para-martesor

Nëse e konsideroni të domosdoshme që të dini gjithçka rreth bashkëshortit ose bashkëshortes suaj të ardhshme, punësimi i një detektivi privat për të kryer invetigime para-martesore do të zbardhë çdo shqetësim që keni në lidhje me partnerin tuaj.

Agjentët tanë do të provojnë nëse ka diçka të papëlqyeshme në mënyrën e jetesës së tyre para se të nënshkruani celebrimin martesor. Kërkime të tilla kryhen në diskrecion të plotë dhe mbeten plotësisht konfidenciale.

Investigime të tilla nuk shtrihen vetëm në Shqipëri. Ne kemi bashkëpunëtorë në mbarë botën, shumë prej të cilëve i njohim personalisht, për zhvillimin e kontrolleve profesionale në historikun e jetës së partnerit tuaj. Ne do t’ju sigurojmë nëse martesa juaj është e mbarë ose jo, që në fillimet e saj. 

Mos rrezikoni të humbisni trashëgiminë tuaj të mundshme, mënyrën e jetesës ose përfundimisht lumturinë për shkak të një bashkëshorti, që nuk është aq i sinqertë siç e keni menduar. Instituti i Detektivit Privat do të kryejë investigim paramartesor, në mënyrë diskrete dhe profesionale, duke i’u paraqitur informacion plotësisht të saktë.