Kërkimi

Instituti i Detektivit Privat ka agjente të specializuar për kërkimin dhe gjetjen e adresave/personave, duke përdorur metoda dhe burime konfidenciale që sigurojnë një shkallë të lartë suksesi. Ju mund të jeni në kërkim të personit që është përfitues trashëgimie; dikush që ka humbur kontaktin me kohën dhe distancën; debitorë të laguar që i shmangen përgjegjësive; dëshmitarë të pagjetur etj.

Gjetja e personave dhe adresave është përvojë frustruese me kosto të lartë.  Ne ju kursejmë kohën, lehtësojmë dhimbjen tuaj dhe ju kursejmë para. Secili rast është dokumentohet me foto e video dhe çdo vështirësi e hasur, i raportohet klientit, duke bërë të mundur marrjen e vendimeve për hetime të mëtejshme.

Të gjitha veprimet e ndërmarra kryhen me diskrecion dhe profesionalizëm.

Shërbimi ynë i kërkimit të gjurmëve shtrihet në të gjithë Shqipërisë dhe jashtë saj. Duke përdorur një kombinim të informacionit tuaj, kuptueshmërinë tonë për natyrën njerëzore, burimet tona konfidenciale dhe shumë iniciativa, është e vështirë për personin e zhdukur, të vazhdojë të qëndrojë i tillë.

Ne ofrojmë çmime preferenciale, shpesh ASNJË GJURMË – PA PAGESË.

Na telefononi tani në  +355 (0) 67 211 5555