BLLOKUES I REGJISTRIMEVE PASIVE

149€

Detektor metalik i veçantë, i posaçëm  për agjentët e sigurisë publike, i aftë të zbulojë edhe  pjesëve më të vogla metalike. Ky detektor metalik, përgjigjet me një bip ose dridhje kur ka prani metalike.