Birësimi

Detektivët privatë kanë aftësi në gjetjen e personave të humbur, duke përfshirë edhe personat e adoptuar. Nëse kërkoni nënën ose babin biologjik, vëllezërit ose motrat, ne i’u ndihmojmë të gjeni familjen tuaj biologjike. Nëse keni kërkuar në të kaluarën tuaj, por pa sukses, konsideroni të keni një detektiv privat për cështjen tuaj. Mos mendoni kurre se nuk ka shpresë dhe se familja juaj nuk mund të gjendet. Gjithçka është e mundur.

Lejoni që ekspertët tanë të birësimeve t’ju ndihmojnë në kërkimin tuaj. Ndonjëherë, pjesa më e vogël e informacionit që ju keni lënë pas dore, mund të jetë deciziv për zgjidhjen e cështjes.  Kur rasti është “i ftohtë” dhe ne nuk kemi rrugë për të vazhduar, ne rekomandojmë ADN-në.

Ne punojmë me shumë ekspertë të birësimeve në mbarë botën dhe kemi ekspertë të ADN-së që do t'ju ndihmojnë gjithashtu në gjetjen e të dashurve tuaj.  Çdo birësim është unik dhe ligjet ndryshojnë nga shteti në shtet, por ne kemi pasur sukses të madh në bashkimin e të birësuarve me prindërit e tyre biologjike, vëllezërit e motrat.

Ne personalizojmë çdo hetim për nevojat tuaja specifike. Kontakto +355 (0) 67 211 5555