Të fundit

  • HARD DRIVE RECOVERY - RIKUPERIMI I TE DHENAVE NGA HARD RIKUPEROJMË TË DHËNAT NGA NJË NUMËR SISTEMESH DHE PAJISJESH Memorie USB dhe Hard Drives Media e Lëvizhshme: JAZ, ZIP, CD ROM, DVD Kamera dixhitale: Kartat e memories, memorie flash me mikro të ngurtë, stilolapsa, etj Hard Disqet: Desktop,...
  • A jeni të bindur se përfitoni atë që ju takon ? Kanë kaluar shumë vite nga ndarja me ish-bashkëshortin tuaj dhe çdo gjë mund të ketë ndryshuar. Shuma që ëish-bashkëshorti ju detyrohet si pension uhqimor mund të jetë rritur, si pasoje e rritjes së të ardhurave të tij financiare ndër vite. Padyshim,...
  • Përputhja e gjurmës së gishtërinjve të gjetur në vendin e krimit me të dyshuarit. Marrja e gjurmëve të gishtërinjve dhe ekzaminimi i tij për shërbime juridike. Marrja e gjurmës së gishtërinjve për të dhënat kriminale. Fotografimi i gjurmëve të gishtërinjve, të pranishëm në proçes-verbalet...

Blog