Mashtrimi në kompani

Në kohën e rënies ekonomike dhe reçesionit, mashtrimi brenda kompanive është një krim gjithmonë në rritje, duke e bërë atë një nga rreziqet potenciale me të cilën përballen bizneset sot. Të gjitha kompanitë, nga ndërmarrjet me një numër të vogël punonjësish deri tek korporatat e mëdha shumëkombëshe, janë të prekshme nga mashtrimet në vendin e punës. Përveç kësaj, përparimet teknologjike do të thotë joshje për mashtruesit  dhe një sërë mjetesh në dispozicion të tyre. Një realitet i frikshëm për kompanitë tregtare.

Në Institutin e Detektivit Privat, ne kemi një ekip të trajnuar dhe me përvojë në hetimin dhe zgjidhjen e një numri të konsiderueshëm të rasteve të mashtrimit brenda  kompanisë.

Tipet e Mashtrimit

Mashtrimi në vendin e punës merr forma të ndryshme, duke përfshirë përvetësimin, vjedhjen e pajisjeve ose aseteve të kompanisë, krimin kompjuterik, vjedhjen e të dhënave dhe falsifikimin.

Nëse dyshoni për mashtrim, është shumë e rëndësishme të filloni menjëherë hetimin, sepse rrallë herë një krim është në njëjës. Nëse punonjësit mashtrues në kompaninë tuaj nuk ndalohen, krimi do të ndikojë seriozisht financat dhe reputacionin e kompanisë.

Shenjat e Mashtrimit

Për fat të mirë ka një numër shenjash që tregojnë mashtrimin ndaj të cilave duhet të tregoheni të kujdesshëm:

  • Punëtorë që punojnë vazhdimisht pas orarit të punës dhe gjatë fundjavës.
  • Punëtorë që marrin punë në shtëpi, ose hyjnë në ambientet e punës jashtë orarit zyrtar.
  • Punonjës që nuk largohen me pushime, pasi nuk dëshirojnë që puna e tyre t’i kalojë punonjësve të tjerë.
  • Dokumenta të dyshimtë, mungesë të skedarëve të rëndësishëm, ose dokumeta të vendosura gabimisht në dosje.
  • Stafi refuzon promovimin, shpesh një tregues se diçka po ndodh nën radar.

Roli i Detektivëve Privatë

Detektivët privatë kthehen në domosdoshmëri në luftën e një kompanie kundër mashtrimit. Kur marrim përsipër të trajtojmë një rast të ri mashtrimi, ne fillimisht zhvillojmë disa takime me ju, diskutojmë rreth dyshimeve të ngritura dhe mbi mënyrën e hetimit.

Hetimet kryhen në mënyrë diskrete, pa zhurmë dhe përçarje në biznesin tuaj, ose haptazi, ku detektivi privat siguron që i gjithë stafi është i vetëdijshëm për qëllimin dhe praninë e tij. Një hetim i hapur i dërgon një sinjal të fortë stafit tuaj se jeni serioz në mbrojtjen e kompanisë suaj dhe vepron si pengesë kundër  fenomenit të mashtrimit në të ardhmen.

Pas përfundimit të hetimeve tona, ne dorëzojmë dokumentacionin e plotë, i cili shërben për marrjen e masave disiplinore ose ngritjen e një padie gjyqësore.

Ne kemi rekorde të shkëlqyera të hetimit dhe zgjidhjes së rasteve të mashtrimit të kompanive. Shumë prej klientëve tanë janë të sigurtë në aftësitë tona për të hetuar mashtrimin. Ne gjejmë prova të mjaftueshme se punonjësi juaj po dëmton burimet e brendshme të kompanisë me veprimet e tij.

Nëse dyshoni se një anëtar i stafit po mashtron kompaninë, na kontaktoni sot për të vërtetuar mashtrimin në kompani. Nëse dëshironi ndihmë në rikuperimin e aseteve të kompanisë, referojuni seksionit mbi rikthimin e aseteve.