Detektor metalik "The Guardian"

Detektor metalik i veçantë, i posaçëm  për agjentët e sigurisë publike, i aftë të zbulojë edhe  pjesëve më të vogla metalike. Ky detektor metalik, përgjigjet me një bip ose dridhje kur ka prani metalike. Ai gjithashtu vjen me një LED (jeshile / kuqe) dhe një sistem të rregullimit  të ndjeshmërisë. Cilësi e shkëlqyer produkti.

MADE IN USA.

180€