Marrës mouse

Marrës 433MHz në FM i realizuar për të marrë informacione nga transmetues 433Mhz. Ka një dalje anësore që bën të mundur lidhjen me kufjet ose aparatin regjistrues.

Ushqehet nëpërmjet baterisë 9V ose nëpërmjet ushqyesit. Set i kompletuar së bashku me kufjet.

160€