Detektorë për Micro-përgjues Radar spy

Produkt i shkëlqyer për kërkimin e çdo lloj mikropërgjuesi, si ato audio edhe ato video (telekamerat).

Gjithashtu për shkak të skanimit të lartë të frekuencave arrin të gjejë të gjithë mikropërgjuesit e gjeneratës së re GSM, lokalizuesit satelitarë të instaluar në makinë dhe sinjalet UMTS.

Është i pajisur me 4 LED, një prej të cilëve tregon që detektori është në funksion dhe tre për të njohur distancën dhe drejtimin e sinjalit, gjithashtu është i pajisur me sinjal akustik që tregon ndërhyrje. Detektori Radar Spy është dizenjuar në laboratorët anti-mikropërgjues dhe është konsideruar si më i miri në llojin e vet.

Funksionon nëpërmjet baterisë së brendshme të rikarikueshme, e përfshirë në paketim dhe mbulon një skanim nga 1Mhz në 6Ghz.

Produkt i realizuar me material rezistent (LINJA TITANIUM PROFESIONALE)

E pamundur mos të gjejë një mikropërgjues !!!

Ky produkt nuk mban shenjën CE dhe nuk është në përputhje me kërkesat thelbësore të identifikuara në Direktivën 1999-1905 / EC, për këtë arsye, nuk mund të qarkullojnë në tregun e Komunitetit Europian, nuk mund të shitet. Ju lutem shikoni shënimet e përgjithshme.

480€