Themeluesit

Ndue Pjetra

Ndue Pjetra, u lind në Shkodër, me 19 Nëntor 1962. Është diplomuar si ekonomist në Fakultetin Ekonomik, Shkodër. Diplomuar si jurist pranë Fakultetit Juridik të Universitetit “Luigj Gurakuqi”, Shkodër. Ka mbajtur poste të ndryshme si, Këshilltar Juridik pranë Zv. Kryeministrit dhe Ministrit të Punës dhe Cështjeve Sociale Z. Skënder Gjinushi ; Drejtor i Drejtorisë së Koordinimit dhe Mardhënieve me jashtë pranë shërbimit Kombëtar të Punësimit; Zv. Drejtor i Përgjithshëm dhe Drejtor i Drejtorisë së analizave të informatizimit pranë Shërbimit Kombëtar të Punësimit.

Avokat i njohur në fushat Civile, Penale dhe Administrative. Lektor i lëndës “E Drejta Penale e Karahasuar”. Analist në media për çështjet e drejtësisë. Kryetar i “Shoqatës së Avokatëve Antikorrupsion Shqiptar”. Autor i librave në fushën e drejtësisë si “Avokati i Vetevetes” dhe “Udhëzues për Dëmshpërblimet”.

Botuesi i Gazetës Investigative “Mesazheri” dhe gazetës që lançohet aktualisht në treg “Gazeta Antikorrupsion”.
Themelues i Institutit të Parë të Detektivit Privat. Ka dhënë kontributin e tij të shquar në lançimin për herë të parë të profesionit të investigatorit privat në Shqipëri.