SETI MIKRO PËRGJUES RADIO MOUSE + MARRËS

SETI RADIO MOUSE + MARRËS është kompleti i përbërë nga një përgjues ambiental MOUSE dhe një marrës i dedikuar me një kanal.

Mikro përgjues ambiental me transmetim radio MOUSE, është pajisje e përsosur, karakteristikat kryesore të të cilës janë përdorimi i thjeshtë dhe dimensionet e reduktuara.

Kjo pajisje transmeton në radio frekuencën broadband 433.92 (WFM) nga momenti kur bateria është e lidhur deri në çastin që vazhdon të jetë e tillë.

Transmetimi i saj është i garantuar deri në 200 metra me një fuqi transmisioni prej 10 mW dhe cilësia e shkëlqyer e zërit garantohet nëpërmjet një mikrofoni të fuqishëm, që mund të merret nga një marrës i veçantë ose nga ndonjë skaner i aftë për demodulimin e WFM.

Marrësi MOUSE është i lidhur me përgjuesin dhe është projektuar posaçërisht për të punuar në simbiozë me përgjuesin dhe ka një gamë frekuence shumë të kufizuar, që siguron mos ndërhyrje nga jashtë.

350€