MIKRO PËRGJUES AMBIENTAL - KOHE REALE; TEKNOLOGJIA GSM- PAJISUR ME KARTE SIM- KOHEZGJATJA E BATERISE 16 DITE; NANO-SPY

Mikro Përgjuesi 16 Ditor është përgjuesi më i vogël dhe më i avancuar, me distancë dëgjimit të pakufizuar.

Në të vërtetë, kjo pajisje speciale përdor të gjitha teknologjitë më të fundit për t'ju lejuar, me lirinë dhe lehtësinë e përdorimit, të dëgjojnë tingujt mjedisorë të asaj që ndodh në vendin ku vendoset produkti.

Ndërmerrni këto 3 hapa shumë të thjeshtë për të përdorur NanoSpy 16 ditor dhe për të dëgjuar zërat dhe tingujt e pranishme në mjedisin ku produkti është vendosur:

  1. Vendosni një kartë nanosim brenda produktit (një kartë telefonike e zakonshme pa kodin aktiv të pinit).
  2. Aktivizoni produktin dhe aktivizoni numrin tuaj të telefonit për të thirrur produktin duke dërguar një komandë të thjeshtë SMS (kjo është për të parandaluar përdoruesit e tjerë të telefonit që të mos thërrasin pa dashje përgjuesin NanoSpy).
  3. Telefononi numrin e vendosur në nanospy për të dëgjuar tingujt e ambientit në çdo distancë që jeni!

Ky produkt i veçantë (i disponueshëm ekskluzivisht në faqen tonë të internetit ose në dyqanet tona) gjithashtu ofron funksionin e aktivizimit të zërit me rikthim automatik, i cili i lejon përgjuesit t'ju bëjë thirrje drejtpërdrejt në rast se mikrofoni i percepton zhurmat në mjedisin në të cilin produkti është i pozicionuar.

N.q.s keni zgjedhur funksionin e çaktivizimit të zërit, për ta menaxhuar atë, thjesht dërgoni një komandë të thjeshtë SMS për ta aktivizuar ose çaktivizuar atë sipas dëshirës, varësisht nga kushtet e përdorimit.

NanoSpy 16 ditor me përmasa shumë të vogla prej vetëm 60 * 35 * 20 mm ofron autonomi maksimale në Stand-By 10 ditore.

Konsumi në përdorim pasqyron skemën e mëposhtme:

Autonomia Maksimale në Stand-By: 10 ditë (konsumi në stand-by = 4mAh / 8mAh).

Maksimumi i autonomisë në dëgjim të vazhdueshëm: 5 orë (konsumi në dëgjim = 80mAh / 100mAh)

 

650€