Gur zbukurimi për fshehje objektesh

Gur për fshehje objektesh. Gur me hapësirë të fshehtë brenda tij.

50€