Alarm DX540 Photocell për hapësira të hapura

Sistem  mbrojtje, ideal për mbrojtjen e dyerve dhe dritare, ballkoneve apo kopshteve në natyrë.

Mbron çdo vend me një gardh të padukshëm elektronik, me një pengesë deri në 25 metra.

Performancë e teknologjisë së lartë. Në qoftë se pengesa kalohet prej dikujt, ndërhyrja sinjalizohet me anë të alarmit.

Përdoret kudo në shtëpi ose jashtë, për të ndihmuar veten dhe të dashurit tuaj. Instalim i lehtë.

55€