SUPER MIKRO TELEKAMERA CMOS INFRAROSSI

Mikrokamera me ngjyra, me dimensione 12 x 12mm (mjaft të vogla) me infra të kuqe LED për të lejuar shikimin & filmimin edhe në mungesë totale të dritës.

Pajisur me mikrofon të ndjeshëm amplifikues dhe sensor CMOS me shkëlqim minimal prej 0.005 LUX pa IR aktive dhe 0 LUX me LED aktive infra të kuqe që mund të ndriçojë për një distancë prej 2m. Kjo mikro-kamere përmban rreze infra, të padukshëm në natyrë 940nm, dhe për këtë arsye rekomandohet në çdo lloj sistemi të fshehtë të mbikqyrjes.

Kamera Super CMOS.
Njësia e furnizimit me energji elektrike 5 V.


DIMENSIONET DHE SPECIFIKAT TEKNIKE:

  • Rezolucioni 700 linja televizive.
  • Lustër ndriçuese 0.005 LUX.
  • Luminancë minimale 0 LUX me LED aktive IR.
  • 940nm infra të kuqe të padukshme të padukshme.
  • Lidhje RCA / BNC.
  • Furnizimi me energji elektrike: 5 V.
  • Temperatura e punës: -10 ° C deri + 50 ° C.
  • Dimensionet: 12 x 12mm.
250€