Super mikrotelekamera CCD ditën & natën

Microcamera profesionale me ngjyra me dimensione shumë të vogla prej vetëm 12 x 12mm.
Pajisur me një mikrofon të ndjeshëm amplifikues dhe sensor CCD me funksion ditë & nate që lejon mikro kamerën të kalojë automatikisht në vizion bardhë e zi për të përmirësuar rregjistrimin.

PAJISJET:

  • Super mikro kamera CCD Dite & Nate.
  • Furnizimi me energji elektrike 12 V.

DIMENSIONET DHE SPECIFIKIMET:

  • Rezolucioni 700 linja televizive.
  • Lidhje RCA / BNC.
  • Furnizimi me energji elektrike: 12 V.
  • Temperatura e punës: -10 ° C deri + 50 ° C.
  • Dimensionet: 12 x 12mm.
280€