Orë argjend mimrokamera DVR rreze infra

Orë speciale me mikrotelekamer me rezolucion të lartë dhe rreze infra të kuqe, mikrofon dhe DVR të fshehur në brendësi të një ore dore. Ore me ngjyrë të argjendë me mikrokamera me rreze infra për shërbime investigative, dokumentim ngjarjesh etj.
Kjo orë kryen regjistrime si video ashtu dhe audio me kualitet të larte dhe i ruan në memorien e brendeshme 4GB.

SPECIFIKA TEKNIKE

  1. REZOLUCIONI I VIDEOS: 1920*1080 pixel
  2. FORMATI I VIDEOS: AVI
  3. REZOLUCIONI I FOTOGRAFISE: 4032*3024 pixel
  4. FORMATI I FOTOGRAFISE: JPEG
  5. SISTEMET OPERATIVE TE PERSHTATESHME: Windows XP-VISTA-7 |MAC OS 10.4 | LINUX
  6. KOHEZGJATJA E BATERISE NE RREGJISTRIM: Rreth 1orë e 20 minuta
  7. KOHEZGJATJA E BATERISE NE RREGJISTRIM ME IR: Rreth 60 minuta

PRODUKT EKSKLUZIV ME MARKË ITALIANE, ME GARANCI KONFORMITETI, E LËSHUAR NGA ENTET E CERTIFIKIMIT ITALIAN KONFROM LIGJIT: 2006/95/CE ; 1999/05/CE

500€