Tregues Graphic Detector

TREGUES MIKROPERGJUESISH DHE RADIOFREKUENCASH GRAPHIC DETECTOR .

Produkt profesional i përbërë nga:

Antenë me drejtim professional, e aftë të kapë një spektër të gjerë frekuencash (nga 10 Mhz në 6 Ghz) dhe identifikon me saktësi drejtimin e sinjalit të gjetur (që të arrijmë lehtë tek burimi).

Analizues spektresh portabël i aftë për të analizuar dhe marrë  frekuenca nga 10Mhz ne 6 Ghz (më të duhurat për mikropërgjuesit me valë radio) të përfshira standartet GMS, UMTS, 3G,4G dhe Wifi b/g/n (si 2.4 Ghz ashtu dhe 5Ghz) i kalibruar në laboratorët Softëare për analizë spektrale për kompiuter (Ëindoës dhe Mac) i përfshirë dhe drive për një analize korrekte të frekuencave të shfaqura dhe nga kompiuterat. 

SPECIFIKA TEKNIKE:

 • Shkalla e frekuencave të perceptuara : 10MHz në 6GHz
 • Marrja: -135dBm(1Hz)
 • Marrja me Preamplifikim : -150dBm(1Hz)
 • Fuqia maksimale me hyrje RF: +10dBm
 • Rezolucioni (RBW): 3kHz në 50MHz
 • Njësia matëse : dBm, dBµV, V/m, A/m, W/m²
  (dBµV/m, W/cm² etc. via PC softëare)
 • Detektorët: RMS, Min/Max
 • Demodulacioni: AM, FM
 • Hyrja: 50 Ohm SMA RF-input (f)
 • Precisioni: +/- 2dB (typ.)
2200€