Termokamera profesionale

Termokamera profesionale, me përçim në nivele më minimale të nxehtësisë. Ideale për të gjetur mikropërgjues aktiv, regjistrues në funksion, telekamera me ushqim dhe çdo lloj tipi pajisjesh elektronike të lidhura me rrjetin elektrik. Falë kësaj pajisje do të arrini të lokalizoni çdo lloj pajisje që komsumon energji (aparati ushqyes i tij prodhon nxehtësi)

Ky model i ri profesional në krahasim me modelet konkuruese, është i pajisur me fokus automatik dhe dritë led për ndricimin e zonës së kontrollit. 

0€