Protektor mbledhjesh

Produkt profesional që garanton mbrojtjen e ambienteve ku zhvillohen mbledhjet, nga çdo lloj pajisje si, cimkat apo mikropërgjuesit, përfshirë ato të personave të tretë prezentë në mbledhje. Sistemi i mbrojtjes vokale prodhon një zhurmë të sofistikuar “të bardhë” që ndryshon dhe modifikon nivelin e bisedës, me qëllimin mbrojtjen e bisedave tona private dhe të punës.

Mbrotja TOP 4, I vetmi sistem në botë që garanton mbrojtje për zërin njerëzor. Me sistemet ekzistuese është pothuajse e pamundur të gjenden të gjitha pajisjet e fshehura. Mikrofona radio të kontrolluar nga distanca, mikrofona të lidhur, sisteme dëgjimi pasive, mikro-regjistrues vokal- praktikisht të gjitha këto pajisje arrihen të gjenden me metoda konvencionale. Edhe një celular modern mund të përmbajë një regjistrues dixhital; që do të thotë që cdo telefon i lënë në tavolinë mund të përdoret për të regjistruar bisedat.  

Është jashtëzakonisht e rëndësishme, të keni një pajisje të besueshme dhe të pagabueshme për mbrojtjen e bisedave private apo të punës, në cdo moment. Gjithashtu interferenca zanore e gjeneruar nuk mund te fshihet nga asnjë metodë pastrimi të zhurmave.

SPECIFIKAT TEKNIKE:          

  • Tipi i zhurmes: Distortion + Kumbim me sekuenca rastësore
  • Numri i kanaleve: 8
  • Ushqimi I energjisë: AC 220V / bateri e brendshme e rikarikueshme
  • Kohëzgjatja e baterisë: 2-6 orë
  • Përmasat: 23 x 6.5 x 17 cm 

 

4400€