Detektorë telekamera ARV 1000

Produkt i shkëlqyer dhe i aftë për të treguar të gjitha tipet e telekamerave të lidhura, CCD C/MOS edhe ato mikro me objektivë të vegjël. Pajisja identifikon telekamerat dhe na lejon të gjejmë vendodhjen ekzakte të tyre.

Mjaft e thjeshtë në përdorim, mjafton të kontrolloni me kujdes ambientin dhe në rast prezence të telekameras, diodat LED fillojnë pulsojnë në mënyrë të alternuar. Produkt amerikan profesional.

450€