DETEKTOR PËR MIKROPËRGJUES ANALOG DHE DIXHITAL RR 761

Detektor profesional për gjetjen e mikropërgjuesve dhe i aftë të sigurojë një analizë të detajuar të valëve transmetuese në ambient. Përveç gjetjes së prezencës së sinjalit RR761, gjithashtu tregon dhe intensitetin e tij, me qëllim të zbulimit të burimit të transmisionit dhe identifikimit të llojit të sinjalit present.

FUNKSIONIMI I DETEKTORIT:

 • Shfaqia e intensitetit të çdo sinjali transmetimi të ndarë veçmas. Përdorimi në mënyrë automatike për shfaqien e sinjaleve transmetuese që kalojnë një sasi të caktuar alarmi.
 • Përdorimi i  detektorit RR 761 si analizues spektri për të shfaqur intensitetin e cdo frekuence në shkallën e përcaktuar (maksimumi i shkallës nga 25 Mhz në 6 Ghz)
 • Përdorimi i detektorit RR761 do i’u lejojnë që të gjeni në mënyrë të shpejtë valet transmetuese dhe n.q.s. është e nevojshme ti memorizoni, në mënyrë që t’i shikoni më vonë me qetësi.

PAKETIMI PËRFSHIN:

 • DETEKTOR ANALOG DHE DIXHITAL RR 761.
 • USHQYES DHE KARIKUES BATERISH
 • MANUAL PËRDORIMI

SPECIFIKA TEKNIKE:

 • Përmasa portabël.
 • Gjetje e valëve transmetuese nga valë standart deri tek valët komunikuese të telefonise (GSM, UMTS, 3G, 4G-LTE, ËIFI, DECT, BLUETOOTH e të tjera).
 • Gjetja e çdo transmetuesi analog dhe dixhital, duke filluar nga 25 Mhz në 6 Ghz.
 • Analizë e spektrit me shkallë të caktuar (shkalla maksimale 25 Mhz – 6 Ghz)
 • Tregues sinjalesh GPS dhe GSM.
 • Rregullim i nivelit të alarmit.
 • Memorizim i transmetimeve mbi sinjalin e alarmit.
 • Tre mënyra skanimi, standarte për një, automatike multistandarte dhe analizues spektri.
2600€