RJ-701 DETEKTOR PËRGJUESISH

RJ-701 është një detektor për gjetjen e përgjuesve (cimkave), që operon në brezin RF 0-10 Ghz me ndjeshmëri të pashoq, veçanërisht në frekuenca të larta. Intensiteti i sinjalit të zbuluar tregohet në tabelën bar me 20 elementë, që i tregon përdoruesit burimin e saktë të çdo sinjali të zbuluar.

Frekuenca e sinjalit i’u mundëson të gjeni vendodhjen e përgjuesit. E pajisur me softëare të vecantë, ky detektor identifikon llojin e sinjalit. Ky funksion është veçanërisht i domosdoshëm kur kërkon pajisje me impulse, të tilla si GPS.

Përveç kësaj, detektor RJ-701 është i pajisur me Regjistër Kujtese, që ruan të gjitha të dhënat e sinjalit të zbuluar, duke përfshirë transmetimet e shkurtra, frekuencën e tyre, kohëzgjatjen dhe fuqinë e sinjalit. Këto të dhëna shfaqen në një listë, që bën të mundur lehtësisht leximin dhe i lejon përdoruesit të lëvizë drejt zonës së synuar.

Nëse është e nevojshme, përdoruesi mund të kalojë në modalitetin "Dinamik Grafik", në të cilin frekuencat e zbuluara regjistrohen deri në një orë dhe menjëherë “përkthehen” në format grafiku. Ky funksion kujtese garanton ruajtjen e frekuecave të zbuluara dhe ofron ndihmë të jashtëzakonshme në përcaktimin e saktë se çfarë lloj sinjali është zbuluar.

Fuqia e sinjalit monitorohet në mënyrë audo, që do të thotë lëshim alarmi zanor në momentin e zbulimit, ose duke përdorur modalitetin mute (heshtje). Kjo siguron përdorim diskret dhe të fshehur. Sinjalet e zbuluara dëgjohet përmes altoparlantit të integruar, duke përdorur funksionin e demodulimit të audios, i vlefshëm kur zbulon pajisjet konvencionale mikro që përmbajnë mikrofona.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE:

  • Përgjigjet në valën e frekeuncave 0 - 10 GHz  ultra-sensitive me performance të përmirësuar në fund.
  • Zbulon gjeneratën e fundit të pajisjeve të dëgjimit, monitorimit, lëvizjes dhe videove.
  • E pajisur me një frekuencë frekuence 0-6 GHz për sinjale analoge dhe digjitale.
  • Funksioni 'Livescan' tregon gjurmën e sinjalit të zbuluar në mënyrë të drejtpërdrejtë. Ajo ruan deri në 1000 frekuenca të zbuluara, gjithashtu regjistron të gjitha sinjalet dhe frekuencat e shkurtra të zbuluara (GPS).
  • Ekran me ngjyra TFT 2,5 inç.
  • Dy antena.
  • Antenë direkte me drejtim të lartë dhe antenë standarde të rrotullimit.
  • Zbulon sinjale digjitale dhe analoge.
  • Demodulimi i audios përmes altoparlantit të integruar.
2900€