MIKRO-KAMERA E FSHEHTE ME KARTE SIM 4G - JO WiFi

 

Kjo ka kamerë është e pajisur me teknologjine 3G / 4G dhe përdoret kryesisht në ato ambiente ku mungon rrjeti internetit wifi, por ka sinjal celular SIM.

Vendosni një kartë SIM brenda kamerës dhe lidhni atë me internetin e kartës suaj SIM. 

-        - Mënyra e lidhjes së kësaj kamere 3G 4G IP:  Vendosni kartën tuaj SIM në kamera. Pastaj ndizeni dhe lidhni internetin e Kartës SIM.

-        - Nuk ka nevojë të lidhni kabllon LAN të rrjetit! Nuk ka nevojë të konfiguroni WiFi!

-        - Aplikacioni i telefonit celular (CamHi).

-       -  Kjo kamera funksionon me karte sim  3G / 4G.

-        -  Përmasat  e Kamerës: 38 * 38 mm

159€