MICRO GSM-GPS 6 DITOR

GPS i jashtëzakonshëm me kohëzgjatje të lartë, funksion si lokalizues dhe dëgjues ambintal me GSM, për dëgjim në distanca të palimituara të çdo gjëje që ndodh në ambient.

MICRO GSM-GPS 6 DITOR është i pajisur me mikrofon të amplifikuar, posaçërisht i studiuar për të perceptuar zëra edhe në qoftë se vendoset ne ambiente relativisht të mëdha si sallat e mbledhjeve apo zyra të mëdha.

Ky produkt, fryt i nanoteknollogjive të fundit, funksionon përmes një karte mikro SIM me qëllim optimizimin e përmasave shumë të vogla të produktit.   

MICRO GSM-GPS 6 DITOR gjithashtu shfrytëzon një bateri të rikarikueshme me polimere litiumi (më performuese se ajo me jone litiumi) që garanton një pavarsi 6 ditore të produktit me 15 SMS dhe 1 orë dëgjim ambiental në ditë. 

Ideal për vendosje të shpejta.  Mbasi keni vendosur kartën SIM, shtypni vetëm një buton për të bërë të mundur ndezjen e produktin. Mjafton t’a karikoni me karikuesin për rreth 3 orë dhe produkti është gati përsëri për përdorim.

PËRMASTA E PRODUKTIT: 35mm*55mm*25mm 

0€