LOKALIZUES GPS NË KOHË REALE 30-60 DITË

Lokalizues profesional GPS në kohë reale, i aftë të tregojë pozicionin në kohë reale dhe automatike çdo 5 sekonda. Akses në web- server nëpërmjet një useri dhe paswordi, të cilat i’u jepen së bashku me produktin, për verifikimin e lokacionit të produktit në hartë në çdo moment, adresën e tij dhe përqindjen e baterisë së mbetur, si nga smartphoni juaj ashtu edhe nga PC, duke shfaqur të dhëna të sakta mbi çdo lëvizje. Gjithashtu ky produkt i’u mundëson memorizimin e levizjeve për 1 vit.

Për të aktivizuar produktin mjafton të vendosni një SIM kartë (me ofertë interneti) në brëndësi të produktit dhe ta aktivizoni atë me dërgimin e një SMS të thjeshtë.

KARAKTERISTIKAT KRYESORE:  

  • Marrje automatike e koordinatave çdo 5-10 sekonda.
  • Ruajtja e kordinatave për një 1 vit.
  • Bateri me polimere litiumi me kapacitet të pabesueshem, dhe konsum të ulët të komponenteve, që lejojnë pajisjen të ketë një pavarësi që varion nga minimumi 30 ditë deri në maksimumin 60 ditë (kjo në bazë të orëve të ditës në lëvizje dhe intervalit të dërgesës së të dhënave).
  • Mbulesë me material ushtarak dhe rezistente ndaj temperaturave.
  • Manjet dopjo me neodymium (Nd) e fixuar në produkt për të garantuar një kapje të fuqishme të produktit. 
  • Marrje e fuqizuar e sinjaleve GPS dhe GSM dhe në kushte ekstreme.
  • Përmasat GPS: 12cm x 7cm x 4cm

MARKË ESKLUZIVE E PRODUCTIT NË ITALI, VËRTETIMI I KONFORMITETI. DIREKTIVA  CERTIFIKIMI ITALIAN CONFORM: 2006/95 / EC, 1999/05 / EC

1600€