DETEKTORË PËR MIKRO PËRGJUES ALL IN ONE

Ky detektor i veçantë, është produkti ideal për ata që dëshirojnë siguri maksimale dhe privatësi, në sajë të një produkti të vetëm.

Ky detektor jo vetëm që lejon zbulimin e çdo lloji përgjuesi audio në transmetim, por gjithashtu edhe çdo lloj lente mikro-kamera. Në fakt ky detektor special përmban të gjitha funksionet dhe pajisjet e nevojshme për të zbuluar:                       

  • Përgjues në transmetimin Via Radio (me një frekuencë prej 50 MHz deri në 6.0 Ghz).
  • Përgjues në transmetimin GSM.
  • Përgjues në transmetimin UMTS.
  • Përgjues në transmetimin 3G-4G.
  • Përgjues në transmetimin Wi-fi (të dyja 2.4 Ghz dhe 5.8 Ghz).
  • Mikro kamera në transmetimin UMTS.
  • Mikro kamera në transmetimin Wi-Fi (të dyja 2.4 Ghz dhe 5.8 Ghz).
  • Çdo lloj lente mikro-kamera e fshehur.

Ky detektor i veçantë është në gjendje të zbulojë përgjuesit pa ngritur dyshime, pasi i’u mundëson të zgjidhni midis tre mënyrave të zbulimit:

B -> "bip" që sinjalizojë për prezencë përgjuesi, duke përdorur një sinjal të veçantë audio.

A -> "akustike" mode që sinjalizon për prezencë përgjuesi, nëpërmjet një sinjali akustik, i cili do të rritet kur të afroheni tek  burimi i transmetimit (përgjues, mikro kamera etj)

V -> "dridhje" që sinjalizon për prezencë përgjuesi nëpërmjet vibrimit.

Për më tepër në sajë të këtij produkti ju mund ta përshtasni manualisht, duke përdorur butonat në anësore, nëpërmjet rritjes ose uljes së ndjeshmërisë dhe vëllimi i sinjaleve akustike të emetuara.

900€