DETEKTOR PORTABEL PER GJETJEN E MIKRO KAMERAVE PERGJUESE

 

Detektor Portabel per Gjentjen e Mikro Kamerave Pergjuese, me wifi,  ne miniature, qe nuk kapen nga syri i lire i personit.

Mbroni Privatesine tuaj dhe mbajeni kudo me vete, ne ambientet e takimeve te rendesishme, hotele, takime private etj.

 

150€