DETEKTOR MIKRO-PËRGJUESISH RS -500

Detektori i Mikro-Përgjuesve RS-5000 është një pajisje shumë-funksionale zbulimi, e projektuar për të zbuluar pajisjet me kanale transmetimi STM dhe transmetimet e radios.

RS-5000 ËSHTË NË GJENDJE TË ZBULOJË:

 • Radio mikrofona, radio stetoskopë dhe telefona rele, ose pajisje që punojnë me impulse të shkurtra, apo me modularitet të sofistikuar të sinjalit;
 • Pajisje STM që përdorin linja përçuese të aplikacioneve të ndryshme për frekuencat UHF;
 • Mikrofona që përdorin linja përçuese të aplikacioneve të ndryshme në frekuencat vokale;
 • Transmetues të ndryshëm që punojnë në vargjet IR, UV dhe ultrazërit.

Pajisja RS-5000 gjithashtu u jep përdoruesve mundësinë për të identifikuar dhe analizuar luhatjet akustike dhe dridhjet e tjera natyrore. Funksionalisht, pajisja RS-5000 përbëhet nga tre kanale të ndryshme zbulimi, të gjitha që veprojnë në një distancë të veçantë të sinjalit. Vendosja e antenës, sensorëve dhe adaptorëve përdoret për të përshtatur pajisjen, me qëllim kërkimin dhe gjetjen e lloje të ndryshme të frekuencave.

Pajisja kontrollohet nga dymbëdhjetë çelësa. Rezultatet e proçedurës së zbulimit/detektimit shfaqen në një ekran LCD me ngjyra.

Pajisja RS-5000 është e thjeshtë dhe intuitive. Dizajni i saj bazohet në përvojën e madhe operacionale të modeleve të mëparshme. RS-5000 punon në të dy mënyrat: oshiloskop dhe modeli i analizatorit të spektrit.

Pajisja arrin të identifikojë të gjithë informacionin që transmetohet në kanale dixhitale standarde (GSM, DECT, Bluetooth, WiFi, etj).

RS-5000 lidhjes me PC, gjë që bën kërkimin e informacionit të pothuajse të pakufizuar.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE:

HF SELECTIVE DETECTOR

 • Gama e frekuencës: 30-4400 MHz
 • Brezi i transmetimit: 1 - 50 MHz
 • Shpejtësia e skanimit: 20 GHz / s
 • Rryma dinamike: 50 d

SKANER-RECEPTOR

 • Gama e Frekuencëa: 0.05-30 MHz
 • Brezi i transmetimit: 40 MHz
 • Ndjeshmëria: 20 dBm
 • Shpejtësia e skanimit: 3 GHz / s
 • Gama dinamike: 60 dB
 • Demodulimi: AM / FM

AMPLIFIER I SHKURTËR FREKUENCA

 • Gamë e frekuencës: 0.02 deri në 100 kHz
 • Raporti i amplifikimit: 0 - 40 Db
 • Impedancë e hyrjes: 100 k
 • Gama e filtrave audio: nga 0.3 deri 4.5 kHz