DETEKTOR PËR MIKRO-PËRGJUES XHEPI RS-3

RS-3 është detektor profesional xhepi që zbulon pajisjet përgjuese, kamera të fshehura pa tela, GPS, përgjues që përdorin frekeuncat GSM dhe UMTS dhe ato me radiofrekuencë.

Detektor i frekuencës selective RS3 është i përbërë nga një sintetizues frekuence

dhe një marrës super-heterodinë të ulët IF.

Ky detektor skanon me shpejtësi shumë ta lartë dhe është i aftë të zbulojë si pajsijet analoge, ashtu edhe ato digjitale, ku përfshihen përgjuesit me frekuenca:

  • Frekuenca UMTS 2G dhe 3G: 850/ 900E/1800/1900 UMTS 850/ 900/1800/1900/2100 CDMA 450 (A-H) / 800/1900
  • Mjete telefonike pa tel
  • Mjete Bluetooth dhe Ëi-Fi
  • Kamera të fshehura
  • Përgjues dhe transmetues klasik me modulim analog (AM, FM, PM);
  • Mjete digjitale dhe transmetuesit me modulim dixhital dhe transmetim konstant (FSK, PSK, etj)
  • Radio transmetues me modulim radio me brez të gjerë (deri në 10 MHz bandëidth)
  • GPS dhe gjetës satelitor në kohë reale (ndjekja anti elektronike)
700€