Dëgjues Zëri Audio Ambiental - Moduli i Regjistrimit GSM 4G - Sistemi Profesional i Monitorimit Dixhital HD në Distanca të Gjata me kartë SIM

  PRODUKTI

* Monitorim i Zërit, me kartë SIM. Rrjeti: 4G. Mund të përdoret kudo nëpër botë.

* Telefononi numrin Sim Karte të vendosur në pajisje. Do te dëgjoni çdo bisedë në ambientin ku është vendosur pajisja.

*Monitorim i Pandërprerë: kur pajisja zbulon tingull zëri, ju thërret automatikisht në numrin kryesor.

*Kohëzgjatja e Baterisë: 7 ditë

*Reduktimi i Zhurmës: Monitorimi i zërit HD, me rrjet të plotë 4G.

* Rregullimi i Sensitivitetit të Zhurmës, nëpërmjet dërgimit të komandave.

  High - I Lartë  Medium- I Mesëm   Low- I ulët

* Moduli i Vogël DIY: mund ta vendosni në çdo vend, me bateri të ringarkueshme 1200mah.

* Monitorimi i zërit në distanca të gjata: deri në 20 metra

 

169€