DETEKTORË PËR MIKROPËRGJUES ALL IN ONE/ ANALOG

Ky detektor special për gjetjen e mikro-përgjuesve është produkti më ideal për këdo që dëshiron siguri maksimale në ambientet e tij private, falë një produkti të vetëm që është i aftë të gjejë çdo tip mikropërgjuesi me transmetues audio dhe çdo tip objektivi të mikrokamerave. Në fakt, ky detektor përmban të gjitha funksionet dhe aksesorët e nevojshëm për të zbuluar:

  • Mikropërgjues me transmetim Radio  (me një gjerësi frekuence nga 50 Mhz në 6.0 Ghz).
  • Mikropërgjues në transmetim GSM.
  • Microspie in trasmissione UMTS.
  • Mikropërgjues në transmetim 3G-4G.
  • Mikropërgjues në transmetim Wi-Fi (si 2.4 Ghz si 5.8 Ghz).
  • Videopërgjues në transmetim UMTS.
  • Videospie in trasmissione 3G-4G.
  • Videopërgjues në transmetim Wi-Fi (si 2.4 Ghz si 5.8 Ghz).
  • Çdo tip objektivi të mikrokamerave të fshehura.

Ky detektor special është i aftë të zbulojë cdo mikropërgjues, pa ngritur as më të voglin dyshim. Falë këtij detektori do të keni mundësi të zgjidhni ndërmjet tre mënyrave të gjetjes:

B --> ose mënyra “beep”, që tregon prezencë mikropërgjuesi nëpërmjet një sinjai audio.

A --> ose mënyra “akustike” që tregon prezencë mikropërgjuesi nëpërmjet një sinjal akustik, që rritet duke u afruar drejt burimit të transmetimit.

V --> ose mënyra “vibrim”, që tregon prezencë të mikropërgjuesit nëpmjet vibrimit.

Gjithashtu nëpërmjet këtij produkti mund të rregulloni manualisht ndjeshmërinë e marrjes dhe volumin e sinjaleve akustike të lëshuara.

Në paktim do gjeni aksesorin e dosmosdoshëm për të gjetur objektivat e mikrokamerave të fshehura dhe kufjet për një zbulim sa më diskret.

900€